Anal fistül nedir?

Fistül genellikle enfekte olan anal kriptlerden başlar ki buraya fistül iç ağzı adı verilir. İçi epitel kaplı tünel buradan başlayıp genellikle önceki drenaj bölgesi olan makatın kenarındaki dış ağıza açılır.

Anal fistülün belirtileri nelerdir?

Daha önce abse drenajı yapılmış olan yerden, yapılmamış ise makatın kenarındaki bir küçük delikten gelen akıntı en sık görülen belirtidir. Ağrı ve kaşıntı zaman zaman görülebilir.

Anal fistülün tanısı nasıl konur?

Sıklıkla proktolojik muayenede fistül dış ağzı izlenebilir. Buradan stile adı verilen ucu künt bir tel ile inceleme yapılabilir. Komplike fistüllerde perianal MR incelemesi kullanılabilir. Bunların dışında EUS, tomografi ve fistülografi de nadiren istenebilir.

Anal fistülde hangi tedavi yöntemleri kullanılır?

Tedavide genel olarak kabul edilebilir nüks oranları ve anal inkontinans denilen büyük tuvalet tutamama durumundan kaçınma gözetilir. Fistülün kaslarla ilişkisi ve fistül dış ağzının makata uzaklığı dikkate alınarak yöntem seçilebilir.

Yüzeyel submukozal fistül: Fistülotomi+küretaj

İntersfinkterik fistül: Fistülotomi+küretaj veya intersfinkterik fistül traktı ligasyonu (LIFT)

Transsfinkterik fistül: Fistülotomi veya Seton uygulaması

Suprasfinkterik fistül: Seton uygulaması

Ekstrasfinkterik fistül: Seton uygulaması

Bu klasik önerilerin dışında gelişen teknoloji ile lazer uygulamaları ortaya çıkmış ve sık uygulanmaya başlamıştır.

Fistül ameliyatı olmazsam ne olur?

Makat bölgesinde olan akıntı sosyal konforu bozar ve kötü kokuya neden olur. Uzun dönemde  ise tekrarlayan makat abseleri yaşanabilir.

Anal fistül ilaç ile tedavi edilebilir mi?

Anal fistülde kesin tedavi cerrahidir. Antibiyotik sadece akut enfeksiyon varlığında geçici süre kullanılır. Perianal abse durumu varsa da zaten antibiyotik ve drenaj gerekecektir.

Anal fistül tekrarlayabilir mi?

Hastaya uygun olarak seçilen yönteme göre belli oranlarda hastalığın tekrarlaması mümkündür. Bu durumda şikayetler devam eder.

Makattan iltihap neden gelir?

Makattan iltihap gelmesi birden çok hastalıkta görülebilir. Anal fistül hastalığında da bazen fistülün dış deliği yerine makatın içindeki iç delikten de akıntı gelebilmektedir.