Mide kanserinin belirtileri nelerdir?

Yemeklerden sonra midede rahatsızlık hissi mide kanserinin tek belirtisi olabilir. Karın ağrısı çok şiddetli değildir ve genellikle önemsenmez. Kilo kaybı, iştahsızlık ve çabuk doyma ise genellikle geç dönem bulgulardır. Midenin yemek borusuna komşu kısmındaki tümörlerde gıdaların yutulması esnasında zorluk, takılma hissi olabilir. Midenin ince barsakla birleştiği yerdeki tümörlerde ise kusma en belirgin bulgudur. Bunların dışında ağızdan veya makattan belirgin veya gizli kanamalar olabilir.

Mide kanseri kimlerde görülür?

  • Helicobacter Pylori midede bulunabilen ve ülser, gastrit gibi yakınmalara neden olabilen bir bakteridir. Bu bakterinin midede varlığı ile mide kanseri ve mide lenfoması arasında ilişki olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ancak bu bakterinin her zaman hastalık oluşturması beklenmez; hastada genetik yatkınlık da varsa bu tür sorunları ortaya çıkardığı düşünülür.
  • Erkeklerde kadınlara göre iki kat daha fazla görülür.
  • Genellikle 50 yaşından sonra görülür, daha önce rastlanması genetik bir yatkınlığı düşündürür.
  • Tütsülenip, tuzlanarak saklanan ve koruyucu olarak nitrat kullanılan gıdalarla beslenen toplumlarda mide kanseri çok daha sık görülür. Taze meyve ve sebzelerin çok tüketilmesi ise mide kanserinde koruyucu etkiye sahiptir.
  • Sigara içilmesi.
  • Kansızlığın pernisyöz anemi dediğimiz B12 eksikliği ve gastrit ile beraber seyreden formunda mide kanseri riski artmıştır.
  • Aile öyküsü; Mide kanseri olan hastaların birinci derece yakınlarında mide kanseri görülme oranı yüksektir. Bunun yanında ailevi mide kanseri vakaları da vardır. Günümüzde şüpheli durumlarda CDH1/E-cadherin geninin mutasyonunun DNA testi ile saptanmasıyla ailevi mide kanseri hastalarına önceden tanı konulabilmektedir. Bu gen mutasyonunun saptandığı hastalarda tedbir olarak midenin çıkarılması önerilir ve meme kanseri için de tarama yapılır. Zira bu mutasyonla meme kanseri riski de artar.
  • Daha önce herhangi bir nedenle midesinden ameliyat olan hastalarda (özellikle ülser ameliyatı… ) 10-20 yıl sonra kanser gelişme ihtimali vardır. Mide ameliyatı geçiren hastaların herhangi bir şikayetleri olmasa da belli aralıklarla kontrol amaçlı endoskopik inceleme yaptırmaları gerekmektedir.

Mide kanserinde tanı nasıl konulur?

Mide kanseri tanısında en uygun yöntem gastroskopidir. Bu yöntemde hafif bir sedasyon altından ağızdan gönderilen ucunda kamera bulunan endoskop ile yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağı ilk bölümü incelenir. Şüpheli alanlardan biyopsi alınabilir. Tanıda tomografi de kullanılır ancak erken evre mide kanseri gözden kaçabilir. Tomografi tanı konduktan sonra mutlaka çekilmelidir. Böylelikle hastalığın yayılımı ve uzak organ metastazı konusunda değerli bilgiler elde edilebilir.