Kasık fıtığında ne zaman ameliyat?

Semptomatik kasık fıtıkları cerrahi olarak tedavi edilmelidir. Şikayete sebep olmayan veya çok az şikayete sebep olan erkek kasık fıtığı hastaları, fıtık ile ilişkili acil durum riskleri düşük olduğundan “dikkatli izlem” ile yönetilebilir. Bu bireylerin çoğu sonunda semptomlar, çoğunlukla da ağrı geliştirecek ve ameliyat gerektirecektir. Bu nedenle asemptomatik veya minimal semptomatik fıtıkların doğal seyri ve cerrahi riskler hastalarla tartışılmalıdır. Cerrahi tedavi, cerrahın uzmanlığı, hasta ve fıtık ile ilgili özellikler ve ulusal kaynaklara göre ayarlanmalıdır. Ayrıca hastanın sağlığı ile ilişkili faktörler, yaşam tarzı ve sosyal faktörlerin tümü, fıtık yönetimine giden ortak karar verme sürecinde etkili olmalıdır.
Özetle hastalarla fıtık onarımının zamanlaması hakkında tartışmaların, sosyal çevre, meslek ve genel sağlığı içermesi önerilir. Elektif cerrahinin düşük morbiditesi, acil cerrahinin yüksek morbiditesi ile kıyaslanmalıdır.

Call Now Button