Apandisit ameliyatından sonra patoloji sonucuna dikkat!

Ameliyatta çıkarılan apandisit materyallerinde %0.3-3 oranında primer apendiks tümörü saptanır. Bunlardan en sık görüleni nöroendokrin tümörlerdir. Nöroendokrin tümörler sıklıkla 30-40 yaşlarında rastlantısal olarak saptanır. Sadece %10’ununda karsinoid sendrom görülür. Metastazı etkileyen faktörler, tümör çapı, lenf nodu varlığı, cerrahi sınır, Ki67 indeksi ve seroza yayılımıdır. Ki67 oranı yüksekse daha saldırgandırlar. Ki67 %2’nin altında ise iyi prognoz kriteridir. Nöroendokrin tümörlerin %70’i 1 cm’ den küçüktür. Tümör boyutu 2 cm’den büyükse sağ hemikolektomi ameliyatı yapılması önerilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button