Erkeklerde meme büyümesinin (jinekomasti) nedenleri nelerdir?

Yapısal olarak erkeklerde de meme dokusu mevcuttur. Ancak bu doku düşük östrojen seviyesi sebebiyle kadınlara göre oldukça küçüktür. Bazı durumlarda erkek memesi büyüyebilir. Erkek memesinin normalden büyük ve kadınsı bir görünüm almasına jinekomasti denir. Jinekomasti tek taraflı veya çift taraflı olabilir.

Sıklık:

Sıklıkla 18-25 yaş aralığında ergenliğe giren erkeklerde görülür ve ergenlikten sonra hormonların düzene girmesiyle %30 hastada gerileme ve kendiliğinden düzelme olabilir. Erkeklerin yaklaşık %40-60’ında belli düzeylerde jinekomasti görülür.

Nedenleri:

Hastaların %65’inde neden tam açıklamamakla birlikte altta yatabilecek hastalıkların taranması gerekmektedir. Hormon bozuklukları, testesteron azlığı ile seyreden rahatsızlıklar ve bazı sendromlar, östrojen artışı yapabilen durumlar, testis tümörleri, böbrek üstü bezi tümörleri, tiroid bezi hastalıkları, akciğer ve karaciğer tümörleri, karaciğer sirozu, alkol ve bazı ilaç ve maddelerin (amfetamin, antidepresanlar, uyuşturucu maddeler, vücut geliştirmede kullanılan anabolik steroidler) uzun süre kullanımı ve aşırı kilo alımı jinekomastinin bilinen nedenleri arasındadır.

Belirtiler:

Jinekomasti bazı hastalıkların ön belirtisi olabileceğinden dikkatli bir tarama sonrasında işin estetik boyutu değerlendirilmelidir. Bazı hastalarda jinekomasti ağrıya sebep olabilir. Ancak hastaların başvurusunun esas sebebi estetik kaygılardır.

Jinekomasti tipleri:

Jinekomasti glandüler, yağlı ve karışık tip olarak üçe ayrılabilir. Glandüler tipte meme bezi yapılarının büyümesi ön plandadır. Yağlı tipte ise meme dokusu değil meme dokusu etrafındaki yağ dokusu artışı mevcuttur. Bu tip özellikle sık kilo alıp veren ve alkol kullanan hastalarda sık görülür. Karışık tipte ise belli oranlarda iki tip büyüme birlikte olur. Jinekomasti tipin belirlenmesi için ultrasonografiden faydalanılabilir.

Tedavi:

Jinekomasti tedavisi cerrahidir. Cerrahi iki yöntemle yapılmaktadır. Bunlar doğrudan cerrahi çıkarma ve yağ emmedir (liposuction). Jinekomastinin durumuna göre bu yöntemler tek başlarına ya da birlikte uygulanabilir.

Jinekomasti sebebinin fazla meme dokusu olması durumunda yani glandüler tip jinekomastide meme başından yapılan dairesel kesi ile büyümüş olan meme dokusu cerrahi olarak çıkartılır. Gerektiği durumlarda çevredeki yağ dokusunu azaltmak için liposuction ile birlikte uygulanabilir. Yağlı tip jinekomastide sadece liposuction (yağ emme) ile de problem giderilebilir. Bu işlem 2-3 mm’lik bir kesiden sokulan kanüller aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu seçeneğin en büyük avantajı estetik olarak problem teşkil edecek bir yara izinin oluşmamasıdır. Ameliyatlar genel anestezi veya lokal anestezi altında yapılabilir. Hastalar aynı gün taburcu edilebilirler.

Call Now Button