Gebelikte hipotiroidiye dikkat!

Gebelik sırasında bilinen tiroid hastalığı durumu anne ve bebek sağlığını etkileyebilir. Gebe kalmayı isteyen her kadının tiroid testleri öncelikle yapılmalı ve gebelik gerçekleştikten sonra kontrol edilmelidir. Özellikle daha önceden bilinen tiroid hastalığı öyküsü olanlar, hipertiroidizm nedeniyle tedavi görenler ve ailede guatr öyküsü olanlar yakından izlenmelidir. Zira tiroid hormonları bebeğin beyin gelişiminde çok önemlidir.

Gebelikte tiroid fonksiyonlarında değişiklik olur mu?

Gebelik sırasında tiroid bezinde hem fonksiyonlarında hem de boyutlarında bazı değişiklikler olması doğaldır ve bunlar bir hastalık olarak değerlendirilmez. Gebelikte salgılanan human koryonik gonadotropin (hCG) ve östrojen tiroid hormonlarını da etkileyebilir.

Gebelik sırasında tiroid fonksiyonlarındaki hormonal değişiklikler nelerdir?

Gebelik sırasında yapılan tiroid fonksiyon testleri sonuçlarını gebeliği dikkate alarak değerlendirmek gerekir. Gebelikte salınan iki hormon tiroid hormonlarını da etkilemektedir. Bunlar östrojen ve human koryonik gonadotropin (hCG)’dir. Gebeliğin ilk 3 ayında yüksek olan hCG TSH düzeyinde belli bir düşüşe neden olabilir. Bu düşme geçicidir. Gebelikte kan düzeyi yükselen östrojen ise tiroid hormonunu bağlayan proteinleri artırır. Bunun sonucunda da total tiroid hormonu düzeyinde yükselme gözlenir. Kandaki tiroid hormonunun %99’u bu proteinlere bağlı durumdadır. Ancak tiroid hormonlarının serbest formlarında yükselme olmaz. Gebelik boyunca TSH, sT3 ve sT4 düzeyleri normal olan kadınların tiroid bezi normal çalışıyor demektir.

Gebelikte tiroid bezi boyutlarında değişiklik olur mu?

Gebelik sırasında tiroid bezi boyutlarında büyüme gözlenebilir. Bu durum özellikle iyot eksikliği olan bölgelerde daha sık ve belirgin olabilir. Gebelik esnasında tiroid bezindeki büyüme ancak %10-15 oranındadır ve genellikle gözle guatr olarak fark edilemez. En doğru değerlendirme ultrasonografi ile yapılabilir. Gebelik boyunca gerçek guatr veya tiroid fonksiyon bozukluları da görülebilir. Bunları normal veya beklenen değişikliklerden ayırt ederek değerlendirmek gerekir.

Gebelikte hipotiroidizm nedenleri nelerdir?

Tiroid hormonlarının kanda az ölçülmesiyle karakterize hipotiroidizm durumu normalde erişkin yaşlarda en sık neden Haşimoto tiroiditi olması nedeniyle gebelikte de hipotirodizm olgularının çoğunda bu patolojiye rastlanır. Bu gebelikte yeni başlayan bir haşimoto tiroditi olabileceği gibi daha önceden bilinen hastalığın belirginleşmesi şeklinde de karşımıza çıkarılır. Gebeliktede normalde de az miktarda yükselen TSH seviyesi dikkate alınarak TSH takibi yapılır.

Gebelikte hipotiroidinin anneye ve bebeğe zararları nelerdir?

Gebelikte görülen fark edilmeyen veya tedavi edilmeyen hipotiroidizm yani kanda tiroid hormonlarının azalması durumu, hiç belirti vermedende görülebildiği gibi annede kansızlığa, kalp yetmezliğine, plasenta anomalilerine, kas güçsüzlüğüne, doğum sürecinde kanamaya, düşük doğum ağırlıklı bebek doğurmasına yol açabilir.

Tiroid hormonları bebeğin beyin gelişimi açısından çok önemlidir. Doğuştan hipotiroidi olan bebeklerde ciddi algısal, mental bozukluklar ile nörolojik ve gelişim anomalileri olabilir. Bu nedenle doğumdan hemen sonra tanı konması gerekir. Çünkü tedavi durumunda bütün bu olumsuzlukların önüne geçilebilir.Artık her yeni doğan bebekten kan örneği alınarak tiroid hormonlarına bakılmaktadır. Gerekirse tiroid hormonu verilerek kalıcı sorunlar büyük ölçüde önlenebilmektedir. Annedeki hipotirodizimin bebeğin beyin gelişimini nasıl etkilediği tam olarak bilinmemekle birlikte gelişme geriliği sıklıkla iyot eksikliğine bağlı hipotiroidizm olan annelerin bebeklerinde görülür. Bu nedenle gebelik öncesinde ve gebelik sırasında özellikle riskli grupta tiroid hormonları ve TSH takibi yapılmalıdır. Zira gebelikte tiroid hormon ihtiyacı %20-25 oranında artacaktır. Bu nedenle ilaç tedavisi gören hastaların ilaç dozlarını bazen iki katına kadar arttırılması ihtiyacı doğabilmektedir. Bu nedenle gebelik sırasında 6-8 hafta aralarla tiroid testleri kontrolü yapılmalıdır. Tiroid hormonu dozunun değiştirilmesi halinde ise bir sonraki kontrol 4 hafta sonra yapılmalıdır. Prenatal vitaminler diye adlandırılan, gebelikte destek için verilen ve demir de içeren vitamin preparatları tiroid hormonunun emilimini azalttıkları için iki ilaç arada 2-3 saat süre bırakılarak alınmalıdır. Doğumdan sonra annenin ilaç ihtiyacı azalacaktır ve gebelik öncesi dozlara kısa zamanda dönülecektir.

Call Now Button